Skoči do sadržaja
ORGANIZACIJA
GRAWE OSIGURANJE A.D. PODGORICA
Uprava društva
Mikic
Marko Mikić, dipl.ing.,dipl.econ.

Predsjednik odbora direktora

Ederer
dr. Othmar Ederer

Član odbora direktora

Maja Pavlicic
Maja Pavlicic dipl. pravnik

Izvršni direktor i sekretar društva

tj. osiguranje vozila, konsultant